Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

Gaeilge Gan Stró! - Beginners Level

by Éamonn Ó Dónaill


Is cúrsa teanga ilmheán é Gaeilge gan Stró! - Beginners Level d'fhoghlaimeoirí fásta. Tá sé oiriúnach do dhaoine nach bhfuil Gaeilge ar bith acu nó nach bhfuil acu ach roinnt abairtí bunúsacha. Tá an bhéim ar fhorbairt scileanna labhartha agus éisteachta ach tá deiseanna ag an bhfoghlaimeoir an teanga a scríobh agus a léamh freisin. Múintear an ghramadach i gcomhthéacs, de réir mar a bhíonn sí ag teastáil.

Is éard atá sa chúrsa seo ná leabhar agus ceithre dhlúthdhiosca. Tá leagan ar líne den chúrsa ar fáil ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, www.ranganna.com. Is féidir an leabhar agus na dlúthdhioscaí a úsáid neamhspleách ar an gcúrsa ar líne.

Tá sí mar aidhm ag Gaeilge gan Stró! - Beginners Level cabhrú leo siúd a thabharfaidh faoin gcúrsa:

  • nathanna coitianta laethúla agus frásaí bunúsacha a thuiscint;
  • iad féin agus daoine eile a chur in aithne, agus ceisteanna a chur agus a fhreagairt mar gheall ar shonraí pearsanta (e.g. cúlra, áit chónaithe, teaghlach);
  • comhrá simplí a dhéanamh le cainteoir atá ag labhairt go mall agus go soiléir agus atá sásta cabhair a chur ar fáil;
  • stór focal a fhoghlaim ag baint le topaicí laethúla;
  • tuiscint a fháil ar ghnéithe bunúsacha den ghramadach na Gaeilge.

ISBN: 9780956361448

€ 34.95 

In Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

Date of Publication: 20/09/2011

  
Cover of Gaeilge Gan Stró! - Beginners Level - Éamonn Ó Dónaill - 9780956361448Mixed Media

Gaeilge Gan Stró! - Beginners Level also appears in these Categories:

Languages

Languages