Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

Seoid Ardleibheal Teastas Soisearach

by Donall O Murchu

Trialacha Éisteachta, Sileanna Cainte agus Scileanna Foclóra don Teastas Sóisearach.

Bunaithe ar riachtanais na cluastuisceana agus na béaltrialach roghnaí de chuid churaclam an Teastais Shóisearaigh.
Cuirfidh sé le scileanna teanga na ndaltaí (éisteacht, labhairt agus scríobh) trína bhfoclóir a shaibhriú, agus trína scileanna cumarsáide a fhorbairt.
Tá 20 cluastuiscint ann chun na daltaí a ullmhú don scrúdú.
Tá na ceisteanna samplacha ag teacht le scrúdú an Teastais Shóisearaigh ó thaobh ábhair, leibhéil agus leagan amach de.
Cuirtear rannóga foclóra struchtúrtha ar fáil sa leabhar.
Cuirtear freagraí eiseamláireacha don tsraith pictiúr agus do na rólghníochtaí sa bhéaltrialil roghnach nua ar fáil.
Tá rogha béaltrialacha samplacha anseo freisin.
Dlúthdhiosca an dalta saor in aisce: 20 cluastuiscint agus roinnt béaltrialacha samplacha

ISBN: 9781845364007

€ 16.35 

Supplier Out of Stock.

Availability Uncertain

Cover of Seoid Ardleibheal Teastas Soisearach - Donall O Murchu - 9781845364007Paperback

Seoid Ardleibheal Teastas Soisearach also appears in these Categories:

Irish

Irish