Mise mar Fhoghlaimeoir 4 Pupils' Book & Evaluation Booklet

Is clár tarraingteach nuálach é Mise mar Fhoghlaimeoir a mhúineann ‘foghlaim na foghlama’ do pháistí agus a chuidíonn lena gcuid dul chun cinn foghlama a rianú. An Dr Suzanne Parkinson, Síceolaí Forbartha agus Oideachais a scríobh agus a d’fhorbair an clár in Éirinn. Is clár tráthúil, uathúil agus praiticiúil é Mise mar Fhoghlaimeoir, a chuireann creathlach loighiciúil, atá in oiriúint d’fhorbairt an pháiste, ar fáil le tacú le páistí agus iad ag forbairt mar fhoghlaimeoirí agus lena nguth mar fhoghlaimeoirí a chur chun cinn.

ISBN: 9781845368722

€ 12.95 

Not Yet Published.

Not available to order at this time.

Cover of Mise mar Fhoghlaimeoir 4 Pupils' Book & Evaluation Booklet - 9781845368722Paperback

Mise mar Fhoghlaimeoir 4 Pupils' Book & Evaluation Booklet also appears in these Categories: