Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

Na Scealta Ata Fos Ann

by Ciara Geraghty

Ta an tUasal O Se agus a mhadra dilis, Seoirse, ag dul amach ar cuairt ghairid chuig na siopai. Ta dearmad deanta ag an Uasal O Se ar a chuid eochracha, ach beidh Bean Ui She ann, mar a bhionn si i gconai, chun iad a ligean isteach. Ach ar an mbealach ar ais, tugann Seoirse faoi deara go bhfuil rud eigin amu - chas siad faoi dheis nuair ba choir doibh casadh faoi chle, rud ata a dtabhairt nios faide o bhaile. Chun rudai a dheanamh nios measa, ta an chuma air go mbeidh baisteach ann. Buaileann na seanchairde an bothar ar thuras trasna Bhaile Atha Cliath agus trina gcuid cuimhni, ata, de reir cosulachta, ag imeacht ceann ar cheann...Mr Bolton and his faithful dog, George, are just popping down to the shops. He forgot his keys, but Mrs Bolton will be there to let them in like always. But on the way back, George notices something wrong - they turned right when they should have turned left, bringing them farther from home. To make things worse, it's beginning to look like rain. The old friends set off on a journey across Dublin and through their memories, which seem to be disappearing one by one...

96 pages.

ISBN: 9781848408975

€ 7.99  Save €0.75 (RRP €8.74)

In Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

Date of Publication: 08/08/2023

  
Cover of Na Scealta Ata Fos Ann - Ciara Geraghty - 97818484089759% offPaperbackPeek Inside

Na Scealta Ata Fos Ann also appears in these Categories:

Leabhair As Gaeilge