Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

Táin Bó Cuailnge

by Darach Ó Scolaí


Shortlisted for the Bord Gáis Energy Irish Book Awards The Love Leabhar Gaeilge Irish Language Book of the Year Book of the Year Award for 2018.

One of the greatest epics ever written, now available in Modern Irish

Aodán Mac Póilin Commemorative Prize

This is the story of Cu´ Chulainn, the Hound of Ulster, and of how he stood his ground, along with his charioteer Lao, against the great host of Ailill and Maeve. Here, we read of his youth, of how he got his name, of his single combat with Ferdia, and of the deadly quarrel between Ailill and Maeve which led to the taking of the Brown Bull of Cooley.

Ta´in Bo´ Cuailnge was written in the 11th Century and was translated into Modern Irish by Darach O´ Scolai´.

Shortlisted for the IRISH BOOK AWARDS

“Ta´ síneadh nua curtha ag an saothar seo i slabhra athnuachana na Gaeilge. O´ tharla go bhfuil buneachtrai´ an sce´il leagtha si´os ag an traidisiu´n, braitheann feabhas an leagain seo ar chaighdea´n na teanga agus na sti´le. Caighdea´n ard – an cinea´l is airde – ata´ ann. Ta´ an sti´l na´du´rtha, sole´ite, saibhir. Ta´ luas agus rithim ann. Ta´ beocht sna cuntais. Is cinnte go mbeidh Gaeilgeoiri´ bro´du´il as an maisiu´ seo ar an mi´laois u´r.” —An tOllamh Máire Ní Annracháin

“Is fada an leabhar seo ag teastáil ó lucht léite na Gaeilge agus níl aon amhras ach gur clasaic a bheas ann in imeacht ama agus go sáraíonn sé leagan Béarla Thomas Kinsella. Fanann an leagan seo dílis do réim teanga an bhunleagain agus san am céanna aimsíonn an t-údar réim chuí teanga i nGaeilge an lae inniu. Sáraíonn Ó Scolaí deacrachtaí na roscanna cainte ón mbunleagan go han-mháistriúil ar fad agus tá na leaganacha de na buntéacsanna filíochta thar a bheith éifeachtach.”— An tOllamh Gearóid Denvir, Comhar

"The freshness and richness of Ó Scolaí's version are a joy .... The author delights us with the linguistic and stylistic richness of the ancient epic in a modern-Irish version that reflects the original's spirit and language." — Cathal Poirtéir, Books Ireland

"An scéal ó thús deireadh curtha inár láthair go snasta ag Ó Scolaí agus é aistrithe go dílis aige ó na foinsí Meán-Ghaeilge agus Gaeilge shaibhir an lae inniu curtha i mbéal na laochra ... Níl aon amhras ann ach gurb í seo ardlitríocht na Gaeilge."— Maitiú Ó Coimín, Nós

200 pages.

2nd New Edition

ISBN: 9781911363170

€ 18.00 

In Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

Date of Publication: 31/10/2018

  
Cover of Táin Bó Cuailnge - Darach Ó Scolaí - 9781911363170Hardback

Táin Bó Cuailnge also appears in these Categories:

Leabhair As Gaeilge