Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

COSAN NA GEALAI Splis Splais: 1st Class Fiction Reader 7

by Maire Nic an Bhaird

Splis Splais
Ta an la fliuch agus ta na paisti ar bis. Ritheann siad amach sa bhaisteach, buaileann siad lena gcara Sile Spideog agus leis an tsiog. Tugann an tsiog mian dhraiochtuil amhain doibh agus bionn la iontach acu thuas san aer!

THERE ARE EIGHT FICTION READERS AND TEN NON-FICTION READERS FOR FIRST CLASS.

EXPLORE MORE: www.cosannagealai.ie

16 pages.

ISBN: 9780717193240

€ 3.70  Save €0.33 (RRP €4.03)

In Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

Date of Publication: 25/02/2022

  
Cover of COSAN NA GEALAI Splis Splais: 1st Class Fiction Reader 7 - Maire Nic an Bhaird - 97807171932408% offPaperback

COSAN NA GEALAI Splis Splais: 1st Class Fiction Reader 7 also appears in these Categories:

Irish

Irish