Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

2nd edition Mol an Oige 2 Textbook & Workbook

by Caitríona Ní Shúilleabháin

Is do Bhliain 2 agus 3 e Mol an Oige 2 (Gnathleibheal), Eagran 2. Ta na gneithe is fearr den chead eagran fos anseo, chomh maith le habhar breise nua no uasdataithe.

San aireamh anseo, ta:

Abhar UASDATAITHE, m.sh. ailt faoi Rachael Blackmore agus Stripe/Muintir Collison
Aonad NUA faoin scrudu
Abhar UASDATAITHE cluastuisceana agus leamhthuisceana ata leasaithe le teacht le leagan amach na scruduithe
Notai NUA ar ghearrscannain (El Toro agus An tAdh)
Rinneadh UASDATU ar ghluaiseanna agus cuireadh leo
Tuilleadh cleachtai scaflailte NUA a chuirfidh le muinin na ndaltai
Abhar UASDATAITHE a chuimsionn riomhphoist/blaganna in ait litreacha/cartai poist
Ceisteanna NUA ata ar aon dul leis na scruduithe is deanai, chomh maith le ceist bhreise ar an bhFogra/gCuireadh
Triail iomlanaithe NUA agus cleachtai gramadach-bhunaithe sna rannoga 'Suil Siar', a chuideoidh le daltai ullmhu le haghaidh na gceisteanna scrudaithe

I bpacaiste Mol an Oige 2, ta:

Punann uasdataithe SAOR IN AISCE le cuidiu le scaflail na gcleachtai MRB sa teacsleabhar agus le taifead an fheinmheasunaithe:

Cleachtai ina gcruthaionn na daltai samplai oibre
Traenail sa dreachtu agus san athdhreachtu
Bileoga feinmheasunaithe/machnaimh
Dha thastail sheasuracha cluastuicseana

Tagann eLeabhar SAOR IN AISCE le Mol an Oige 2! Feach na sonrai laistigh den chludach tosaigh. Ta eLeabhair Gill Education ar fail ar line agus as line.

448 pages.

2nd Revised Edition

ISBN: 9780717199273

€ 31.95 

In Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

  
Cover of 2nd edition Mol an Oige 2 Textbook & Workbook - Caitríona Ní Shúilleabháin - 9780717199273Paperback

2nd edition Mol an Oige 2 Textbook & Workbook also appears in these Categories:

Irish

Irish