Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

2nd Edition Turas 3 Textbook & Portfolio/Activity Book

by Risteard Mac Liam

ISBN: 9781913698706

The Turas 3 (2nd edition) textbook for Junior Cycle Irish Higher Level. Package includes Portfolio and Activity book.

Ceachtanna úra beomhara a spreagfaidh scoláirí chun foghlama.
Clúdaítear litríocht ón Liosta Téacsanna Ainmnithe ar bhealach cruthaitheach agus cuimsitheach.
Ábhair ón bhfíorshaol atá suas chun dáta agus curtha i láthair go soiléir.
Téacsanna tarraingteacha a spreagfaidh scoláirí chun cainte.
Tascanna éisteachta agus scríofa a thacóidh leis an bhfoghlaim.
Cur chuige struchtúrtha scafláilte i ngach ceacht.
Físcheachtanna nua le cuir i láthair shamplacha chun cabhrú le scoláirí ullmhú dá gcuid MRBanna.
Béim ar phríomhscileanna na Sraithe Sóisearaí – ag obair le daoine eile san áireamh – sna gníomhaíochtaí agus sna tascanna.
Béim ar an bhféinmheasúnú tar éis topaicí tábhachtacha chun cabhrú le scoláirí monatóireacht a dhéanamh ar a gcuid dul chun cinn.
Cleachtaí athbhreithnithe i rith agus ag deireadh gach caibidle.
Ceachtanna gramadaí suite i gcomhthéacs réadúil chomh maith le Treoir Ghramadaí atá éasca a thuiscint ar chúl an leabhair.
Míreanna cultúir a nascfaidh an pobal teanga leis an seomra ranga agus a chabhróidh leis an scoláire na scileanna cuí a fhorbairt do na Measúnuithe
Rangbhunaithe.
Réimse leathan cleachtaí scríbhneoireachta sa chaibidil ‘An Mhír Scríbhneoireachta’.

€ 28.95 

In Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

  
Cover of 2nd Edition Turas 3 Textbook & Portfolio/Activity Book - Risteard Mac Liam - 9781913698706Paperback

2nd Edition Turas 3 Textbook & Portfolio/Activity Book also appears in these Categories:

Irish

Irish