Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

2nd Edition Turas 2 Textbook & Portfolio/Activity Book

by Risteard Mac Liam

Ceachtanna úra beomhara a spreagfaidh scoláirí chun foghlama.
Clúdaítear litríocht ón Liosta Téacsanna Ainmnithe ar bhealach cruthaitheach agus cuimsitheach.
Ábhair ón bhfíorshaol atá suas chun dáta agus curtha i láthair go soiléir.
Téacsanna tarraingteacha a spreagfaidh scoláirí chun cainte.
Tascanna éisteachta agus scríofa a threoróidh agus a thacóidh leis an bhfoghlaim.
Cur chuige struchtúrtha scafláilte i gcleachtaí léitheoireachta, scríofa, éisteachta agus cainte.
Béim ar phríomhscileanna na Sraithe Sóisearaí – ag obair le daoine eile san áireamh – sna gníomhaíochtaí agus sna tascanna.
Béim ar an bhféinmheasúnú tar éis topaicí tábhachtacha chun cabhrú le scoláirí monatóireacht a dhéanamh ar a gcuid dul chun cinn.
Cleachtaí athbhreithnithe i rith agus ag deireadh gach caibidle.
Ceachtanna gramadaí suite i gcomhthéacs réadúil chomh maith le Treoir Ghramadaí atá éasca a thuiscint ar chúl an leabhair.
Míreanna cultúir a nascfaidh an pobal teanga leis an seomra ranga agus a chabhróidh leis an scoláire na scileanna cuí a fhorbairt do na MRBanna.
Cuir i láthair shamplacha chun cabhrú le scoláirí ullmhú dá gcuid MRBanna.
Go leor cleachtaí breise ar fáil sa chaibidil ‘Ábhar Breise’.

ISBN: 9781913698683

€ 28.95 

In Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

  
Cover of 2nd Edition Turas 2 Textbook & Portfolio/Activity Book - Risteard Mac Liam - 9781913698683Paperback

2nd Edition Turas 2 Textbook & Portfolio/Activity Book also appears in these Categories:

Irish

Irish