Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

Foghlaim agus Cleachtadh: For all Secondary School Students FREE EBOOK

by Tomas O Madagain

Cuireann Foghlaim agus Cleachtadh: Gramadach do Scolairi Meanscoile gramadach na Gaeilge i lathair ar bhealach simpli, sothuigthe agus cuireann se cleachtadh ar fail do dhaltai, ag solathar scileanna luachmhara a chabhroidh leo agus iad ag tabhairt faoi scruduithe na Sraithe Soisearai agus na hArdteistimeireachta. San aireamh ann, ta: Liosta tearmai gramadai Rialacha soileire agus gonta Os cionn 2,800 cleachtadh gradaithe Ceisteanna scrudaithe le haghaidh na Sraithe Soisearai Ceisteanna 6a agus 6b le haghaidh scrudu na hArdteistimeireachta Le haghaidh an mhuinteora: Leabhar freagrai ar-line Cluichi gramadai ar-line ata spraiuil agus idirghniomhach le gach topaic Cur i lathair PowerPoint le tacu leis an muinteoir sa seomra ranga Ta eLeabhar SAOR IN AISCE ar fail le Foghlaim agus Cleachtadh! Feach taobh istigh den chludach tosaigh le haghaidh sonrai. Ta eLeabhair Gill Education ar fail ar line agus as line.

208 pages.

ISBN: 9780717191079

€ 14.95 

In Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

Date of Publication: 25/02/2021

  
Cover of Foghlaim agus Cleachtadh: For all Secondary School Students FREE EBOOK - Tomas O Madagain - 9780717191079Paperback

Foghlaim agus Cleachtadh: For all Secondary School Students FREE EBOOK also appears in these Categories:

Miscellaneous

Irish