Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

Graimear Meanscoile

by Diarmaid Ó Tuama

ISBN: 9780714416892


Cursa Gramadai do Mheanscoileanna. Ta an saothar seo dirithe go huile agus go hiomlan ar dhaltai meanscoile - on gcead bhliain ar aghaidh go dti an seu bliain, ardleibheal agus gnathleibheal.
Ta an saothar seo dirithe go huile agus go hiomlan ar dhaltai meanscoile - on gcead bhliain ar aghaidh go dti an seu bliain, ardleibheal agus gnathleibheal. Cuireann an t-udar reimse leathan oibre ar fail do dhaltai:
Miniu soileir ar gach gne de ghramadach na Gaeilge
Tablai simpli, soleite
Ceachtanna scriofa gramadai
Ceachtanna aistriuchain
Cludaitear iliomad pointi gramadai mar: ranna cainte, aidiacht shealbhach, aimsir na mbriathra, ‘ma’, ‘da’ agus ‘mura’, reamhfhocal simpli, reamhfhocal comhshuite, forainm reamhfhoclach, uimhreacha, claoninsint, ainm briathartha, an chopail, inscne agus tuiseal, diochlaonta ainmfhocal agus aidiachtai, aidiacht bhriathartha, forainm coibhneasta, forainm coibhneasta an meid, ceimeanna comparaide aidiachtai, ainmfhocal teibi.

€ 20.55 

In Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

  
Cover of Graimear Meanscoile - Diarmaid Ó Tuama - 9780714416892Paperback

Graimear Meanscoile also appears in these Categories:

Grammar & Verbs

Miscellaneous

Irish