Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

Foghlaim agus Cleachtadh: For all Secondary School Students FREE EBOOK

by Tomas O Madagain

ISBN: 9780717191079

Cuireann Foghlaim agus Cleachtadh: Gramadach do Scolairi Meanscoile gramadach na Gaeilge i lathair ar bhealach simpli, sothuigthe agus cuireann se cleachtadh ar fail do dhaltai, ag solathar scileanna luachmhara a chabhroidh leo agus iad ag tabhairt faoi scruduithe na Sraithe Soisearai agus na hArdteistimeireachta. San aireamh ann, ta:

Liosta tearmai gramadai
Rialacha soileire agus gonta
Os cionn 2,800 cleachtadh gradaithe
Ceisteanna scrudaithe le haghaidh na Sraithe Soisearai
Ceisteanna 6a agus 6b le haghaidh scrudu na hArdteistimeireachta

Le haghaidh an mhuinteora:

Leabhar freagrai ar-line
Cluichi gramadai ar-line ata spraiuil agus idirghniomhach le gach topaic
Cur i lathair PowerPoint le tacu leis an muinteoir sa seomra ranga

Ta eLeabhar SAOR IN AISCE ar fail le Foghlaim agus Cleachtadh! Feach taobh istigh den chludach tosaigh le haghaidh sonrai. Ta eLeabhair Gill Education ar fail ar line agus as line.

208 pages.

€ 13.95 

Temporarily out of stock.

Currently not in stock but due shortly. Usually despatched in 3 to 10 working days.
If you order this along with other items, your entire order will be held and despatched when complete.

Date of Publication: 25/02/2021

  
Cover of Foghlaim agus Cleachtadh: For all Secondary School Students FREE EBOOK - Tomas O Madagain - 9780717191079Paperback

Foghlaim agus Cleachtadh: For all Secondary School Students FREE EBOOK also appears in these Categories:

Miscellaneous

Irish