Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

Gaeilge Le Cheile Rang A 4

by Prim-Ed

Sraith ceithre leabhar oibre Gaeilge o Rang 3 - Rang 6 lan le gníomhaiochtai spreagula!
Aonad oibre le haghaidh gach seachtain sa bhliain scoile, 36 aonad san iomlan. Leabhair oibre litriuagus gramadai bunaithe ar an gcleachtadh cliste: Breathnaigh, Abair, Cludaigh, Scriobh is scrudaigh. Gniomhaiochtai spraoiula dírithe ar aoiseanna cui.

  • Leabhair oibre cuimsitheacha le ceachtanna litriu, gramadai, obair bheil, leitheoireachta agus sciobhneoireachta iontu.
  • Oiriunach d'obair scoile agus d'obair bhaile.
  • Aonad oibre do ghach seachtain sa bhliain scoile, 36 aonad san iomlan.
  • Notai muinteora a thugann comhairle ar chonas an leabhar a usaid.
  • Reimse leathan gníomhaiochtai a chothaionn abaltacht neamhspleachais an phaiste.
  • Deantar athra ar na pointi gramadaí le foghlaim na bpaisti a dhaigniu.
  • Spreagtar measunu indibhidiach! Is feidir leis na paisti a dtaifead reatha seachtainiuil feub a cgiunead ag cul gach leabhair.

ISBN: 9781846541254

€ 8.99 

In Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

  
Cover of Gaeilge Le Cheile Rang A 4 - Prim-Ed - 9781846541254Paperback

Gaeilge Le Cheile Rang A 4 also appears in these Categories:

Irish

Irish