Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

Michael Mac Daibheid

by Andrew O'Connor

Rugadh Mícheál Mac Daibhéid, mac le feirmeoirí bochta, le linn an Ghorta Mhóir. Tar éis dá dtiarna talún iad a dhíshealbhú, d'imigh siad go Sasana chun teacht slán ón anró.

Ní raibh Mícheál ach naoi mbliana d'aois nuair a bhí air dul ag obair i monarcha, áit inar tharla timpiste uafásach dó. Ar an dea-uair, chuala fear saibhir an drochscéal faoi thimpiste Mhíchíl agus d'íoc sé as a chuid scolaíochta.

Nuair a d'fhás Mícheál suas, bhí sé ina bhall de Bhráithreachas Phoblacht na hÉireann, eagras a bunaíodh chun Rialtas Dúchais a bhaint amach d'Éirinn.

Ach ba é an chloch ba mhó ar phaidrín Mhíchíl ná fulaingt fheirmeoirí na hÉireann a chí faoi bhois an chait ag tiarnaí talún cruálacha.

Bhunaigh sé Conradh na Talún ina thír dhúchais, Éire, agus trí agóid shíochánta a dhéanamh d'athraigh sé saol mhuintir na hÉireann go deo.

Seo scéal faoi fhíorlaoch.

ISBN: 9781781992432

€ 4.99 

Temporarily out of stock.

Currently not in stock but due shortly. Usually despatched in 3 to 10 working days.
If you order this along with other items, your entire order will be held and despatched when complete.

Date of Publication: 01/04/2017

  
Cover of Michael Mac Daibheid - Andrew O'Connor - 9781781992432Paperback

Michael Mac Daibheid also appears in these Categories:

Books in Irish