Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

Scor A Ceathair

by Padraig O Snodaigh

An raghaidh an sceál an bealach so nó bealach siúd? An raghaidh sé aon áit?

Tú ag glacadh leis anso, leis an cheistiúchán so, go bhfuil a fhios ag an reacaire cad a tharla (má bhí sé i láthair) nó cad a tharlódh má tá plean cinnte aige i dtreo chiall an scéil ó- má tá a leithéid i gceist, fiú.

rud simplí, b'fhéidir. Más fíor gur dhein A an rud úd, nach n-eascraíonn sé as san go nádúrtha gurbh é sin a bhí i gceist ag A i gcéaduair. Meas tú?


Seans nach raibh ach sos smaointe i gceist aige: folús roimh chinnteacht á líonadh le baoth-cheist nár ghá tabhairt faoi. Thiocfadh leat dul ar seachrán saoil ach conair mar é a ghlacadh...

Saolaíodh Pádraig Ó shnodaigh i cCeatharlach i 1935, agus is mór ata scríofa agus foilsithe aige ó shin. Leanann an cnuasach seo ar aghaidh ó Scórscéalta, Scór eile, agus an Tríú Scór leis. Ní fheadair é an mbainfidh sé an céad amach, ach tá sé i gceist aige lean úint air ag scríobh pé ar bith.

ISBN: 6660012230136

€ 8.00 

In Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

Date of Publication: 12/03/2023

  
Cover of Scor A Ceathair - Padraig O Snodaigh - 6660012230136Paperback

Scor A Ceathair also appears in these Categories:

Leabhair As Gaeilge