Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

Suil an Daill

by Darach O Scolai

Irish Book Awards Shortlist 2022 Love Leabhar Gaeilge Irish Language Book of the Year

Shortlisted for the Adult Category in the Irish Language Book of the Year Publishing Awards.

Tir Eoghain 1539: Conn Bacach ina thiarna agus a chlann mhac in iomaíocht lena fhábhar a thuilleamh. Seo é scéal Chonchúir Mhic Ardail: cléireach, ardfheidhmeannach, athair. Is í forbairt agus cur chun cinn an tiarnais fís Chonchúir. Idir é agus fíorú na físe tá iliomad rud - guagacht a mháistir, éad na n-uaisle, cistí folmha, cúraimí clainne, agus a laigeachtaí féin mar dhuine.

Anuas orthu sin ar fad, tá mac an tiarna ann, Feilimí Caoch Ó Néill, an gaiscíoch mealltach ar mian le Conchúr é a mhúnlú mar phrionsa Eorpach ar an déanamh nua.

As dlúth is inneach na staire, fíonn údar An Cléireach agus Táin Bó Cuailnge bréidín an tiarnais Ghaelaigh dúinn, taipéis mhór bheo Ghaeltacht dheireadh na Meánaoise agus thús an Renaissance ina mhaireann easpaig is iascairí, dochtúirí is dlíodóirí, giollaí is gallóglaigh, cailíní cuideachta is bantiarnaí.

Tyrone 1539: Conn Bacach reigns supreme and his sons compete to gain his favour. This is the story of Conchúr Mac Ardail: clerk, senior councillor, and father. The modernisation of the lordship, is Conchúr's dream, Many things stand between him and its fulfilment - a headstrong master, jealous nobles, empty coffers, and his own human failings.

On top of all that there's the lord's son, Feilimí Caoch, a charismatic warrior-prince who Conchúr wishes to remould as a modern European ruler.

From the thread of history, the author of An Cléireach and Táin Bó Cuailnge weaves a tapestry of the Irish Gaelic lordship, a vibrant picture of servants and gallowglasses, bishops and clergy, clerks and councillors, lords and ladies in the Medieval and Renaissance Gaeltacht.

240 pages.

ISBN: 9781913814144

€ 18.00 

In Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

Date of Publication: 30/11/2021

  
Cover of Suil an Daill - Darach O Scolai - 9781913814144Hardback

Suil an Daill also appears in these Categories:

Leabhair As Gaeilge

Irish-Language Book Awards

Irish Book Awards