Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

Allons-y 2 set As Gaeilge Set

by Lisa Bergin & Lisa Fogarty

Note: This is the Irish language school edition of Allons-y 2 for Junior Cycle French. Click here to purchase the version taught through English.

Allons-y 2 – Fraincis na Sraithe Sóisearaí: An Dara agus an Tríú Bliain

Déanann Allons-y 2 don Dara agus don Tríú Bliain forbairt ar Allons-y 1 maidir le cumas cumarsáideach, feasacht teanga, eolas soch-chultúrtha agus feasacht idirchultúrtha, chun cuspóirí chúrsa Fraincise na Sraithe Sóisearaí a bhaint amach.

Na hábhair in Allons-y 2:
Téacsleabhar
R-leabhar dea-mhéine
Tá topaicí coitianta leagtha amach go réidh is go héasca, ar shlí a leagann dúshraith síos do scoláirí chun cumarsáid a dhéanamh agus iad féin a chur in iúl
Is de réir téamaí a leagtar na caibidlí amach. Tosaíonn gach caibidil le mianta foghlama agus imlíne ar na príomhthopaicí, pointí gramadaí agus eolas cultúrtha
Déantar coincheapa a dhaingniú trí chleachtaí comhtháite éisteachta, léitheoireachta, cainte agus scríbhneoireachta
Boscaí gramadaí a sheasann amach ar an leathanach agus a mbíonn tascanna agus cleachtaí ina ndiaidh
Boscaí Des Mots Clés le haird a tharraingt ar fhocail agus ar fhrásaí nua
Retenez ! a chuireann eolas tábhachtach i láthair chomh maith le leideanna a chothaíonn an fheasacht teanga
I ndiaidh na n-eochairthopaicí, bíonn tástálacha féinmheasúnaithe a chabhróidh le scoláirí súil a choinneáil ar a ndul chun cinn
Le dossier francophone chun feasacht idirchultúrtha agus eolas ar an tsochaí agus ar an gcultúr a chothú le heolas maidir le sainchomharthaí, bia agus traidisiúin tíortha francophone ar fud na cruinne
Tá leathanaigh Resumé i ndeireadh gach caibidle ina bhfuil cleachtaí chun foclóir agus coincheapa nua a dhaingniú
Le texte authentique, a úsáideann téacsanna dílse chun topaicí a chur i gcomhthéacs, mar shampla ailt, póstaeir, grafaicí eolais, léirmheasanna agus comharthaí?

Mon chef d’œuvre
Spás inar féidir le scoláirí:
A gcuid ‘máistirphíosaí’ féin a chruthú i bhformáidí traidisiúnta agus digiteacha
Machnamh agus measúnú a dhéanamh ar a ndul chun cinn agus straitéisí foghlama a aithint
Tascanna scafláilte a chur i gcrích agus scileanna a fhorbairt i gcomhair Measúnuithe Rangbhunaithe

ISBN: 9781913698294

€ 24.95 

In Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

Date of Publication: 26/04/2021

  
Cover of Allons-y 2 set As Gaeilge Set - Lisa Bergin & Lisa Fogarty - 9781913698294Paperback

Allons-y 2 set As Gaeilge Set also appears in these Categories:

Irish

Irish