Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

Spreagadh Ordinary Level Leaving Certificate

by Caitríona Ní Shúilleabháin

Téacsleabhar spreagúil sothuigthe do dhaltaí na Gaeilge Gnáthleibhéil

Cur chuige comhtháite téamach i gcás ábhar an chúrsa mar a mholann An Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigirí
Nótaí agus freagraí samplacha don fhilíocht, phrós agus don cheapadóireacht
Cuidíonn na léaráidí agus na léirithe grafacha le foghlaimeoirí físiúla an fhilíocht agus an prós a thuiscint
Cuireann ábhar dílis mealltach agus tráthúil le beocht na míreanna Ceapadóireachta agus Léamhthuisceana
Meallann na modheolaíochtaí gníomhacha foghlama, amhail obair bheirte, obair ghrúpa agus diancheistiú na daltaí agus forbraíonn siad a gcuid scileanna cainte
Cuidíonn na Naisc idirlín agus na Míreanna Físe le hidirghníomhaíocht TFC agus clos-amhairc leis an teanga a chur chun cinn
Cúinne litearthachta ina bhfuil béim ar fhorbairt stór focal an dalta
Deiseanna measúnaithe chun foghlama (AfL) agus féinmheastóireachta
Caibidil ina ndírítear ar an scrúdú agus ina bhfuil nótaí agus leideanna faoi gach gné den scrúdú gnáthleibhéil

420 pages.

ISBN: 9780717155972

€ 36.45 

In Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

Date of Publication: 24/04/2017

  
Cover of Spreagadh Ordinary Level Leaving Certificate - Caitríona Ní Shúilleabháin - 9780717155972Paperback

Spreagadh Ordinary Level Leaving Certificate also appears in these Categories:

Irish

Irish