Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

Tumadh Teanga Higher Level Leaving Certificate

by Maoliosa Ni Chleirigh

Úsáideann Tumadh Teanga an cur chuige téamúil a mholtar i bhfoghlaim teanga.

Cabhraíonn an cur chuige údarach seo le comhcheangal na gceithre scileanna, foghlaim phraiticiúil agus ullmhúchán do na scrúduithe.
Ar na gnéithe atá le fáil i dTumadh Teanga tá:
Cuspóirí foghlama soiléire ag tús gach aonaid.
Cleachtaí labhartha comhcheangailte a spreagann comhrá sa rang.
Fócas ar an bhfoghraíocht agus míniú ar na hathruithe fuaime a thagann ar chonsain agus ar ghutaí áirithe.
Tascanna taighde inar féidir leis na daltaí obair i ngrúpaí nó as a stuaim féin.
Cleachtaí éisteachta ina n-úsáidtear sleachta as TG4 agus RTÉ Raidió na Gaeltachta.
Léamhthuiscintí nuálacha, nuascríofa atá bunaithe ar leagan amach an scrúdaithe.
Nótaí soiléire, cuimsitheacha don Phrós agus don Fhilíocht.
Aistí, ailt, díospóireachtaí agus scéalta samplacha a chabhraíonn le daltaí dul i gcleachtadh ar struchtúir agus ar nathanna áisiúla.
Aonaid breise a thabharann treoirlínte do na scrúduithe don chúrsa Litríochta, don chúrsa ceapadóireachta, don scrúdú béil agus don chluastuiscint.
2 dhlúthdhiosca lán d’ábhar éisteachta, labhartha agus fi líochta.

With free E-Book.

ISBN: 9781908507983

€ 21.95 

In Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

Date of Publication: 31/03/2014

  
Cover of Tumadh Teanga Higher Level Leaving Certificate - Maoliosa Ni Chleirigh - 9781908507983Paperback

Tumadh Teanga Higher Level Leaving Certificate also appears in these Categories:

Irish

Irish