Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

Bun Go Barr Buncheim A - Junior Infants

by CJ Fallon

Muineann an leabhar seo Gaeilge do phaisti tri phictuir, dhanta , amhrain agus scealta. is bealach taitneamhach e chun focloir agus fuaimeanna a fhoglaim i nGaeilge. B'fheidir gur mhaith leat cuidiu le do phaiste. Is feidir leat feachaint ar na pictuir sa leabhar agus na dants agus na hamhrain ata a muineadh ar scoil a ra le do phaiste - beidh si/se ag cleahtadh ar scoil. ta se tabhachtach go mbainfidh do phaiste taitneamh as an leabhar - na bi ag suil leis an iomarca cainte go ro-luath

Ta a lan frasai usaideacha sna danta agus sna hamhrain. beidh do phaiste an-sasta an Ghaeilge ata in usaid sa scoil a choisteail sa bhaile freisin. beidh na danta/anhrain seo ar fail on muinteoir. cleachtaigh cupla frasa sa bhaile gach seachtain. De reir a cheile a feicfidh to go mbeidh frasai beaga in usaid agat go rialta sa bhaile. Meallfaidh se seo do phaiste chun Gaeilge a usaid agus chun taiteamh a bhaint aisti.

ISBN: 9780714417370

€ 14.25 

In Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

Date of Publication: 09/06/2010

  
Cover of Bun Go Barr Buncheim A - Junior Infants - CJ Fallon - 9780714417370Paperback

Bun Go Barr Buncheim A - Junior Infants also appears in these Categories:

Irish

Irish