Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter X

Ceim ar Cheim - Ag an Zu Leabhar 1

by CJ Fallon

Ceim ar Cheim 1 Rang a hAon First Class CJ Fallon "Ag an Zu Leabhar 1" Reader Only. Is clar nua idirghniomhach Gaelige e Ceim ar Cheimata ag teacht go hiomlan leis an gcuraclam nua Curaclam Teanga na Bunscoile. Is i bunaidhm Ceim ar Cheim na cumas labhartha leitheoireachta agus scribhneoireachta paisti a fhorbairt go corasach Chuige sin ta triocha aonad teagaisc don chlar ban idirghniomhach curtha ar fail do gach rang o na Naionain Shoisearacha go Rang a Do. Ta abhar teagaisc le haghaidh seachtain amhain i ngach aonad. By CJ Fallon.

ISBN: 9780714421629

€ 7.55 

In Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

Date of Publication: 01/01/2016

  
Cover of Ceim ar Cheim - Ag an Zu Leabhar 1 - CJ Fallon - 9780714421629Paperback

Ceim ar Cheim - Ag an Zu Leabhar 1 also appears in these Categories:

Irish

Irish