Samhlaiocht Higher Level Leaving Certificate Textbook & Workbook

by Caitríona Ní Shúilleabháin & Triona Ger

Ag treorú dhaltaí Ardteistiméireachta Gaeilge (ardleibhéal) le hardtorthaí a bhaint amach Cur chuige comhtháite téamach mar a mholann an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigirí Rannóg ar leith don Litríocht Bhreise ina bhfuil nótaí ar An Triail agus A Thig Ná Tit Orm Téacsanna agus ceisteanna tráthúla, ar nós na gceann a bhíonn sna scrúduithe féin, sna rannóga Léamhthuisceana Ábhar cainte comhtháite agus tosaíocht tugtha dó i ngach aonad Cleachtaí cluastuisceana a thagann le leagan amach an scrúdaithe Aonad faoi leith ina bhfuil comhairle, nótaí agus leideanna faoi gach gné den scrúdú Nótaí mionsonraithe d’fhilíocht, phrós agus aistí an chúrsa; san áireamh anseo tá meabhairmhapaí, achoimrí físiúla ar na scéalta, eagraithe grafacha agus freagraí samplacha Deiseanna don taighde neamhspleách, obair bheirte, obair ghrúpa agus don fhéinmheasúnú Caibidil chuimsitheach gramadaí

ISBN: 9780717155989

€ 34.95 

Temporarily Out of Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

Date of Publication: 09/03/2017

Cover of Samhlaiocht Higher Level Leaving Certificate Textbook & Workbook - Caitríona Ní Shúilleabháin & Triona Ger - 9780717155989Paperback

Samhlaiocht Higher Level Leaving Certificate Textbook & Workbook also appears in these Categories: