Contact Clock Question Basket Search User Store Facebook Mail Instagram Twitter

Samhlaiocht Higher Lvl L.C. Textbook & Workbook Free EBook Code

by Caitríona Ní Shúilleabháin & Triona Ger

Ag treorú dhaltaí Ardteistiméireachta Gaeilge (ardleibhéal) le hardtorthaí a bhaint amach

Cur chuige comhtháite téamach mar a mholann an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigirí
Rannóg ar leith don Litríocht Bhreise ina bhfuil nótaí ar An Triail agus A Thig Ná Tit Orm
Téacsanna agus ceisteanna tráthúla, ar nós na gceann a bhíonn sna scrúduithe féin, sna rannóga Léamhthuisceana
Ábhar cainte comhtháite agus tosaíocht tugtha dó i ngach aonad
Cleachtaí cluastuisceana a thagann le leagan amach an scrúdaithe
Aonad faoi leith ina bhfuil comhairle, nótaí agus leideanna faoi gach gné den scrúdú
Nótaí mionsonraithe d'fhilíocht, phrós agus aistí an chúrsa; san áireamh anseo tá meabhairmhapaí, achoimrí físiúla ar na scéalta, eagraithe grafacha agus freagraí samplacha
Deiseanna don taighde neamhspleách, obair bheirte, obair ghrúpa agus don fhéinmheasúnú
Caibidil chuimsitheach gramadaí

420 pages.

ISBN: 9780717155989

€ 37.45 

In Stock.

Usually despatched in 2-5 working days.

Date of Publication: 09/03/2017

  
Cover of Samhlaiocht Higher Lvl L.C. Textbook & Workbook Free EBook Code - Caitríona Ní Shúilleabháin & Triona Ger - 9780717155989Paperback

Samhlaiocht Higher Lvl L.C. Textbook & Workbook Free EBook Code also appears in these Categories:

Irish

Irish